FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:35:18
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๗ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๑.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ FLORES REGION, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย   (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่หมอกหนาไว้ด้วย สำหรับบริเวณภาคใต้ปริมาณฝนที่ตกยังคงมีปริมาณน้อยในระยะนี้ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕

            - บ.โพรงจระเข้ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายเจริญ เส็นฤทธิ์)

            - บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าปลอดโปร่ง (นายสงวน นิลรัตน์)

            - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสัญญา มากวงศ์)

            - บ.คลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสมพร อักษรเนียม)

            - บ.ท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศแจ่มใส (นายเฉลิมชัย คลองงาม)

            - บ.เหนือคลอง ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีแดดออก อากาศแจ่มใส (นายนิยม งามเจริญ)

            - บ.ไสขิง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช แดดร้อน ไม่มีฝนตก (นายโสภณ ลำดับพงศ์)

            - บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ไม่มีฝน อากาศแจ่มใส (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

            - บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ มีแดดออก อากาศดี ฝนไม่ตก (นายสมัย ทัดศรี)

            - บ.หล่อยูง ต.ตะกั่วทุ่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อากาศดี มีแดด ฝนไม่ตก (นายกุศล ทองแป้น)

            - บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ช่วงเช้ามีแดดออก เริ่มมีเมฆมาก ท้องฟ้ามืดครึ้ม (นายลินิตร ณ เขาแดง)

            - บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน ไม่มีฝนตก (นายเสียน โอฬาริ)

            - บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล มีแดดจ้า อากาศแจ่มใส (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี        : อำเภอกาญจนดิษฐ์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๐ คน) บ้านนาสาร (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๒ คน)

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน) พรหมคีรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๔ คน) 
  ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

                                     ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน)

- จังหวัดพัทลุง                : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

- จังหวัดสงขลา                               :  อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) สะเดา (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๓ คน)

เนื่องจากฝนตกหนักและตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๕๔ ถึง ๓ มกราคม ๕๕ ทำให้ชั้นดินชุ่มน้ำมาก หากยังมีฝนตกเพิ่มเติมอีกอาจทำให้ชั้นดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ จึงยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel