FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:15:46
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๒.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๓.๑๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA      ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า มรสุมตะวันออก     เฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และจะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงวันที่ ๑๐-๑๔ ม.ค. ๕๔ บริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.สงขลา ๔๑.๑ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายบู้ นิปะสิกิ)

- บ.บูเก็ตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายรอดีน สัสดี)

- บ.ผัง ๑๒๐ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายเสียน มุสิกชาติ)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสงวน นิลรัตน์)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ผังปาล์ม ๗ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุรินทร์ ปรีดาพา)

- บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางวรรณี หมุนเอียด)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ท้องฟ้าครึ้ม ฝนกำลังตกปรอยๆ (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.ผัง ๔๒ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ท้องฟ้าครึ้ม ฝนกำลังตกปรอยๆ (นายโสภณ คมขำ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดสตูล              : อำเภอควนกาหลง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๕ คน) ควนโดน (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๙ คน) 
  มะนัง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) ละงู (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๘ คน)

- จังหวัดพัทลุง            : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

- จังหวัดสงขลา                   : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) สะเดา (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๓ คน)

เนื่องจากในสัปดาห์นี้จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และคลื่นกระแสลม ตะวันออกเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่าง อาจทำให้มีฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel