FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:41:58
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๑.๓๗ น. เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล ๗.๓ ริกเตอร์ (Major Earthquake) ที่ระดับความลึก ๒๙.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก บริเวณนอกชายฝั่งตะวันตก ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ศูนย์กลางห่างจากชายฝั่งจังหวัดบันดาอาเจะห์ ประมาณ ๔๒๐ กม. และห่างจากกรุงจาร์กาต้า เมืองหลวงอินโดนีเซีย ประมาณ ๑,๗๘๙ กม. ทั้งนี้ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกได้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิในแถบพื้นที่ชายฝั่ง และภายหลังเกิดแผ่นดินไหวได้ประมาณ ๕๐ นาที ทางการอินโดนีเซีย จึงประกาศยกเลิกเตือนภัยสึนามิ เนื่องจากไม่ได้รับรายงานการเกิดคลื่นสึนามิและความเสียหายแต่อย่างใด (ที่มาข้อมูลแผ่นดินไหว : USGS , ที่มาข้อมูลความเสียหาย : Manager Online)

         อนึ่ง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของไทย แจ้งข่าวการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ห่างจากชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ประมาณ ๘๓๖ กม. และได้ประกาศแจ้งเตรียมพร้อมเฝ้าระวังคลื่นสึนามิที่อาจส่งผลกระทบต่อชายฝั่งของประเทศไทย
แต่เมื่อเวลา ๐๕.๒๗ น. ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบการเกิดคลื่นสึนามิแต่อย่างใด (ที่มา:
Innnews)

๒. สภาพอากาศ

- ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๕ ม.ค. ๒๕๕๕ จะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มริมน้ำบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๔ ม.ค. นี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนและอุณหภูมิลดลง (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๔๐.๖ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมปอง ดำแม็ง)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสงวน นิลรัตน์)

- บ.น้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายหมูห่ำหมัด พลนุ้ย)

- บ.ทุ่งไพร ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.คลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมพร อักษรเนียม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดพัทลุง            : อำเภอศรีครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

- จังหวัดสงขลา                   : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel