FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:58:59
 

  รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทธ. ออกประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

- น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วม : พื้นที่บ.บนควน ม.๖ บ.คลองกั่ว ม.๗ บ.คลองหิน ๑๒ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ บ.วังปริง ม.๒ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา บ.ปลักเกด ม.๔ บ.ทุ่งจัง ม.๕ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ อ.จะนะ จ.สงขลา และต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๙.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๓๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ TONGA  ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ในช่วงวันที่ ๑๓-๑๕ ม.ค. ๒๕๕๕ คลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซีย และภาคใต้ตอนล่าง ทำให้บริเวณภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒-๔ เมตร (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ๑๑๙.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.ทุ่งปรือ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐๕ มม. (นายกมล แก้วสวัสดิ์)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มม. (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

- บ.ปลักเกด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มม. (นายอรุณ รัตนพรหม)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายวรรณนี หลงฮัน)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายหมีด บิลอะหลี)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายบู้ นิปะสิกิ)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.คลองหวะหลัง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายเกบ ศรียานเก็ม)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมปอง ดำแม็ง)

- บ.ผังปาล์ม ๒ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง  จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายทศพร โคกเขา)

- บ.วังปะจันใต้ ต.วังปะจัน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอารย์ บูอีตำ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน) ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน)
  นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน) ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน)

- จังหวัดพัทลุง                : อำเภอศรีครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

- จังหวัดสงขลา                               : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน)

 
- จังหวัดสตูล                  : อำเภอมะนัง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) ควนกาหลง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๕ คน)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel