FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๖/๒๕๕๕ ให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 16:23:41
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอขนอม สิชล นบพิตำ ลานสกา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์ ตะโหมด กงหรา จังหวัดพัทลุง เนื่องจากขณะนี้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร และน้ำในคลองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่น ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ
ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๖.๒๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel