FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:00:27
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๖.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๓.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTHERN IRAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- คลื่นกระแสลมตะวันออกยังคงเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรลงไปมีฝนเกือบทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ต่อไปอีก ๑ - ๒ วัน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มริมน้ำบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นและมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้  (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๒๔๑.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.เปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๑๐ มม. (นางจุรีรัตน์ สามารถ)

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐๐ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐๐ มม. (นายเสรี เจริญภพ)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐๐ มม. (นายพงศักดิ์ จันทา)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.เขาหัวช้าง ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายนิวัติ ใจสุข)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๖ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

- บ.เขาดิน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๘ มม. (นานขจร ใจสบาย)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) สิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)
  ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายจำนวน ๔๑ คน) ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน)
  นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

- จังหวัดพัทลุง                : อำเภอศรีครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) ศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน)
  กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

- จังหวัดตรัง                   : อำเภอห้วยยอด (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน) เมืองตรัง (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๙ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

  
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel