FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:00:21
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วม : อำเภอทุ่งสง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้สะพานหลายแห่งชำรุด        ไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนหนึ่ง และมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า ๑.๒๐ เมตร และจังหวัดพัทลุง น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลป่าพะยอม และบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม และตำบลชะมวง, พนมวัง และแหลมตะโนด อำเภอศรีบรรพต ตำบลปันแต และควนขนุน อำเภอ    ควนขนุน และถนนสาย ๔๑๖๓ มีน้ำท่วมสูง ๔๐-๕๐ เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวกว่า ๓ กิโลเมตร เส้นทาง ๔๑๖๔ ระดับ  น้ำท่วมสูงกว่า ๖๐ เซนติเมตร เป็นทางยาวกว่า ๑ กิโลเมตร (ที่มา : สำนักข่าว INN)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๔๙.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๑.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.กระบี่ ๔๒.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.ลานวัว ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมโภชน์ บัวผัน)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมเนต ดวงขวัญ)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเจริญ ช่วงชูศรี)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพงศ์ศักดิ์ จันทา)

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ไม่มีฝนตก แต่ยังมีหมอกปกคลุม (นายสมพงษ์ พงศ์พ้นภัย)

- บ.เทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย เช้านี้อากาศแจ่มใส (นายยงยุทธ สมลำ)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง มีหมอกในตอนเช้า ฝนไม่ตก (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ท้องฟ้าครึ้ม แต่ฝนไม่ตก (นายสมปอง ดำแม็ง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) สิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)
  ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายจำนวน ๔๑ คน) ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน)
  นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

- จังหวัดพัทลุง            : อำเภอศรีครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) ศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน)
  กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)  
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel