FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:12:29
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก      เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ TAIWAN REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- คลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ ส่วนบริเวณยอดดอยในภาคเหนือ มีอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนกระจาย แต่ปริมาณเริ่มลดน้อยลง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในระยะนี้ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตร จ.ยะลา ๕๓.๒ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.นา ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสนั่น ทิพย์สุราษฎร์)

- บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

- บ.ปลายคลองเสลา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประมวล วงค์สวัสดิ์)

- บ.กอบแก้ววัฒนาภิบาล ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางนิภา บุญช่วย)

- บ.ท่าเลา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิน กดชนูด)

- บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปรีชา เกิดสม)

- บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประวิส อักษรเนียม)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายชำนาญ อุ่นขาว)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) สิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)
  ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายจำนวน ๔๑ คน) ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน)
  นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

- จังหวัดพัทลุง            : อำเภอศรีครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) ศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน)
  กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)  

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel