FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:05:13
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๙ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๗๗.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก      เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ BONIN ISLANDS, JAPAN REGION      ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ในระยะ ๒-๓ วันนี้ ลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย           ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า        และมีฝนบางแห่ง ส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนกระจาย สำหรับบริเวณภาคเหนือ มีลมตะวันตกเฉียงเหนือจากประเทศพม่า      พัดปกคลุม ทำให้ยังคงมีอากาศหนาวเย็น ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอย มีอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สนามบินนานาชาติ จ.ภูเก็ต ๖๒.๑ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.กระบี่น้อย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายปรานี บุตรชำลิ)

- บ.หล่อยูง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายกุศล ทองแป้น)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายดลรอหมาน หมาดหวัง)

- บ.ช่องไม้ดำ ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายแสะมาแร เสะแยนา)

- บ.ชุมชนน้ำตกกระทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางวิไรวรรณ อุดมทรัพย์)

- บ.คลองหิน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสงวน นิลรัตน์)

- บ.เขาไม้แก้ว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญยิน ส่งแสงแก้ว)

- บ.แขนน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญจบ รัตนสิทธิ์)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

- บ.ในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางประไพ จันดี)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจำเนียร ปานทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) สิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)
  ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายจำนวน ๔๑ คน) ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน)
  นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

- จังหวัดพัทลุง   : อำเภอศรีครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) ศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน)
  กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel