กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนปรอยๆ เล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:40:27
 
บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนปรอยๆ เล็กน้อย _คุณวินัย จันทร์เทพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS