FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:31:30
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

 วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๐ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๐.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ TONGA REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย สำหรับบริเวณภาคเหนือ  ทางตอนบน มีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกในตอนเช้า ส่วนทางตอนล่างของภาคจะมีฝนตกบางพื้นที่ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.สะเอา จ.สงขลา ๑๑๓.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.วังปริง ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อคืนมีฝนตกปานกลางถึงหนัก น้ำเต็มตลิ่ง (นายวัชระ หนูสังข์)

- บ.ทุ่งปรือ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๓ มม. (นายกมล แก้วสวัสดิ์)

- บ.คลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายเจะกาก มาดชาย)

- บ.ไหนหนัง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายก้าหรีม หลักแหล่ง)

- บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางวรรณี หมุนเอียด)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ทับปริก ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมหมาย อินทรพรหม)

- บ.ไสท้อน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางดรุณวรรณ ศรนารายณ์)

- บ.ต้นหาร ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุวัฒน์ชัย หลานไทย)

- บ.วังศิลาดิเรกสาร ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวานเย็นมีฝนตกเล็กน้อย (นางจุรีพร บุญสุข)

- บ.กอบแก้ววัฒนาภิบาล ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เมือวานช่วงเย็นและค่ำฝนตกเล็กน้อย (นางนิภา บุญช่วย)

- บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เมื่อวานฝนตกเล็กน้อย เช้านี้อากาศดี (นายเสวย สร้อยเงิน)

- บ.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ๔ (คลองพลู) อ.เกาะช้าง จ.ตราด ท้องฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝน (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี ท้องฟ้าครึ้ม เมฆมาก (นายสมยศ สุขอิ่ม)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา ท้องฟ้าครึ้ม มีหมอกลงเล็กน้อย (นายสถิตย์ ลู่ตาม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอขนอม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) สิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)
  ร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายจำนวน ๔๑ คน) ลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน)
  นบพิตำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๐ คน)

- จังหวัดพัทลุง                : อำเภอศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) ศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน)
  กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

- จังหวัดสงขลา               : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน) สะเดา (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๓ คน)
  และสะบ้าย้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๒ คน)

- จังหวัดยะลา และนราธิวาส
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel