กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ม.5 บ.บ่อน้ำร้อน ต.กรูดอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎ์ธานี_ฝนตกเล็กน้อยตั้งแต่ช่วง 15.00 น.ท้องฟ้ามืดครึ้ม ขณะนี้ยังคงมีฝนตกปรอยๆอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 16:52:02
 
ม.5 บ.บ่อน้ำร้อน ต.กรูดอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎ์ธานี_ฝนตกเล็กน้อยตั้งแต่ช่วง 15.00 น.ท้องฟ้ามืดครึ้ม ขณะนี้ยังคงมีฝนตกปรอยๆอยู่_คุณฉลาด บุญเกิด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS