FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:14:36
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๓ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๖๕.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก       เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๔๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SAMAR, PHILIPPINES ไม่มีรายงาน   ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย      และทะเลจีนใต้แล้ว โดยจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และอุณหภูมิจะลดลง ๒-๓ องศา ส่วนภาคอื่นๆ   จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๔๗.๙ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.เล็ดตอก ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุขวสันต์ ประคองใจ)

- บ.น้ำไพร ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุกัน ปานคาน)

- บ.โนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายคำมี วรยศ)

- บ.นาบอน ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญถ้วน เนตรภักดี)

- บ.หนองแปน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายนายธีระพล แสดศรี)

- บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

- บ.แสงทองพัฒนา ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเสมียน คำใบ)

- บ.ห้วยค้อ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจันทร์หอม คำของ)

- บ.ปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา ท้องฟ้าหลัว มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายอนุกูล รุ่มจิตร)

- บ.ตาเส็ด ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ท้องฟ้าครึ้ม เมฆมาก แต่ไม่มีฝนตก (นายจตุรทิศ หล้าอุดม)

- บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ท้องฟ้าสลัวๆ มีหมอกหนา แต่ไม่มีฝนตก (นายเอกชัย จันทเสน)

- บ.แม่คะเนย ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ท้องฟ้าโปร่ง แดดออกดี อากาศดี (นางจุรีรัตน์ ทวีกาญจน์)

- บ.เฉลิมราชพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท้องฟ้าหลัว มีหมอกบางๆ (นางนัชชา งามขำขันธ์)

- บ.ตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายทรงเดช พลทำ)

- บ.เจื้อง ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายขันตรี แสงตะวัน)

- บ.ดงป่าเปลือย ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายประยุทธ บุตรสักที)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบู้ นิปะสิกิ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel