FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:40:56
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

 วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๔ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๓.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก       เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๔๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางได้แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้
ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และอุณหภูมิจะลดลงได้ ๑
-๓ องศาเซลเซียส (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.ตราด ๒๖.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุรชาติ อยู่รอด)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายชุมพร ศรีแก่นจันทร์)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางสาวจิราพร แก่นสาร)

- บ.น้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอุเทน ทองแพง)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมยศ สุขอิ่ม)

- บ.ลำรู ต.ลำแกน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ท้องฟ้าโปร่ง แดดออกดี อากาศดี (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.เขาไม้แก้ว ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกบางๆ ไม่มีฝนตก (นายบุญยืน ส่งแสงแก้ว)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ท้องฟ้าสลัวๆ มีเมฆปานกลาง อากาศอบอ้าว (นายสมพร วังคีรี)

- บ.แยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าสลัวๆ คล้ายจะมีฝนตก (นายประยูร รัตนวัน)

- โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๖ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าสลัวๆ มีหมอกจัด มีฝนตกเล็กน้อย (นายบุปผา อินทน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel