กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อไร่ ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้15มม.สภาพอากาศปลอดโปร่ง สลับมีแดด

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:35:23
 
บ.บ่อไร่ ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้15มม.สภาพอากาศปลอดโปร่ง สลับมีแดด_คุณอำนาจ  ยิ้มถนอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS