FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:53
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๔ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๕ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๙.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก       
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๖.๓๔ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
 NORTHERN XINJIANG, CHINA
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา:
USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
ในระยะนี้
(ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ๓๐.๑ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม)

- บ.คอแล ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวิรัตน์ เชื้อปาน)

- บ.คลองพระเจ้า ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุนันท์ มั่นเสกวิทยา)

- บ.ห้วยแก้ว ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจรูญ สายเบาะ)

- บ.คลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพุธ อ่วมรักษา)

- บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายชรินทร์ ใจงาม)

- บ.หลุมมะนาว ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายชุมพร เพิ่มพูล)

- บ.สวนป่า ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอภิรักษ์ ขานตา)

- บ.ในกรัง ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง ท้องฟ้าโปร่งใส มีแดดออก (นายทองคำ เชียงวรรณา)

- บ.ทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเนือง สรหงษ์)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกบางๆ ไม่มีฝนตก (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีแดดออก (นายสุริยัน จันทร์คง)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.บางเหมาะ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายมานพ พลภักดี)

- บ.อ่างใน ต.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกบางๆ ไม่มีฝนตก (นายคงคา ตฤณชาติ)

- บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง เมฆปานกลาง ไม่มีฝนตก (นายมนูญ เงินถม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel