FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:09:48
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๕ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๖ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๒.๔ กิโลเมตร จากผิวโลก       
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๓.๔๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้า ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีฝนบางแห่งในระยะนี้ (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.กระบี่ ๓๘.๖ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.เขาแดง ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพงษ์สิน โพธิ์ศรี)

- บ.เนินดินแดง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายมนตรี เกสโร)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประยูร แสนโต)

- บ.ทุ่งว่านเหลือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวินัย ฉิมกลับ)

- บ.ซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายพรชัย ราศรีกฤษ)

- บ.พญาเย็น ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายอานุภาพ ตรีประดับ)

- บ.สองแพรก ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประเสริฐ สงพราน)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิรัติ สังข์นาค)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.เขาจันทร์ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประยุทธ ภักดีงาม)

- บ.คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ท้องฟ้าหลัว มีหมอกปานกลาง (นางสมจิตร โอดจันทึก)

- บ.ท่ามะปรางค์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ท้องฟ้าหลัว มีหมอกบางๆ (นายอำนาจ แสนโคตร)

- บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ฝนไม่ตก (นายสมพงษ์ ดำเขียว)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายลิขิต หัสคุณ)

- ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไชโย สุวรรณศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel