FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:00:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๗ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๐.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก       
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
  NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปกับมีหมอกในตอนเช้า ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่ง ๆ
ในระยะนี้  (ที่มา
: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ๖๒ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

- บ.ลำพระยา ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายแก้ว แซ่ลี้)

- บ.หนองสำโรง ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมหมาย คล้ายมณี)

- บ.หนองแกใน ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายปัญญา อินทรสกุล)

- บ.โป่งรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนาค สีรุ้ง)

- บ.หนองหว้า ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวงศ์ คำแสง)

- บ.เจ็ดลูกเนิน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประจวบ สุวรรณรัตน์)

- บ.ชีน้อย ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุวิทย์ มาลี)

- บ.เขาลอย ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายศิริ จิตประสงค์)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.หนองพุพระ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสาวสมควร จำปาเทศ)

- บ.เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายณัชพงศ์ชัย ยี่รัมย์)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ฝนไม่ตก (นายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.ขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนา เนยกิ่ง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel