FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองเหรียง ม.7 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เวลา15.19วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยต่อเนื่องมาจากช่วงเช้า ขณะนี้ยังคงตกอยู่

วันที่ 31 ม.ค. 2555 15:53:30
 
บ.หนองเหรียง ม.7 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เวลา15.19วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยต่อเนื่องมาจากช่วงเช้า ขณะนี้ยังคงตกอยู่_คุณวัชรินทร์  พัฒน์ช่วย
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel