กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาปู่ ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ตอนนี้ก็ยังตกอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 15:55:24
 
บ.เขาปู่ ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ตอนนี้ก็ยังตกอยู่_คุณสุขเกษม  แสง
ทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS