FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 1 ก.พ. 2555 09:06:14
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๗๒.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๒.๕๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ VANUATU ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ สำหรับคลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้แล้ว ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์กระจาย ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตรในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.ตราด ๔๑.๘ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายสมัย ทิดศรี)

- บ.หยวนเฒ่า ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายวาธี ทิพย์มงคล)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.ในล็อค ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายวิสิทธิ์ ทองดี)

- บ.ทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายบุญส่ง หอมกลิ่น)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายสุขเกษม หล้าทอง)

- บ.ท่าแพ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวุฒิชัย ช่างแก้ว)

- บ.คลองหวะหลัง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายยากบ ศรียานเก็ม)

- บ.ในปุด ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสถิตย์ บำเพิงพล)

- บ.วังสมบูรณ์ ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๓ มม. (นางนิภา บุญมาก)

- บ.ไสทอน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๓ มม. (นายการุณ ศรีเกตุ)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจรเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประจักษ์ นานช้า)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    : อำเภอบางสะพาน (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๐ คน)

- จังหวัดนครศรีธรรมราช    : อำเภอสิชล (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๖ คน)

- จังหวัดพัทลุง                : อำเภอศรีบรรพต (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) กงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

                                                 ศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗๙ คน)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel