กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวนาแหลม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย_มีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนช่วงตี 3 แต่ไม่หนัก ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ปรอยๆ สถานการณ์ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:45:27
 
บ.หัวนาแหลม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย_มีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนช่วงตี 3 แต่ไม่หนัก ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ปรอยๆ สถานการณ์ปกติ_นายยม โสประดิษฐ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS