FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_วันนี้ช่วงบ่ายมีฝนตกลงมาเล็กน้อย สลับหยุดเป็นช่วงๆ ขณะนี้มีฝนตกปรอยๆ ไม่หนัก สถานการณ์ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 19:15:17
 
บ.ปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_วันนี้ช่วงบ่ายมีฝนตกลงมาเล็กน้อย สลับหยุดเป็นช่วงๆ ขณะนี้มีฝนตกปรอยๆ ไม่หนัก สถานการณ์ปกติ_นายพัด หล่ออินทร์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel