กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_วันนี้ช่วงบ่ายมีฝนตกลงมาเล็กน้อย สลับหยุดเป็นช่วงๆ ขณะนี้มีฝนตกปรอยๆ ไม่หนัก สถานการณ์ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 19:15:17
 
บ.ปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_วันนี้ช่วงบ่ายมีฝนตกลงมาเล็กน้อย สลับหยุดเป็นช่วงๆ ขณะนี้มีฝนตกปรอยๆ ไม่หนัก สถานการณ์ปกติ_นายพัด หล่ออินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS