กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. เช้านี้ยังฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:14
 
.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. เช้านี้ยังฝนตกปรอยๆ_นายวิเชียร ถีระวงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS