FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:27
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๔ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๕ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๐

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๖๗.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
VANUATU ยังไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา:
USGS)

๒. สภาพอากาศ

- คลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ในระยะ ๑-๒ วันนี้  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ สถานีนำร่อง จ.สมุทรปราการ ๓๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.หนองหว้า ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายณรงค์ สมรมิตร)

- บ.เกษตรศิริ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเอนก จันทร์ประทุม)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางทองหล่อ ตรีวงษ์)

- บ.แม่พริกกลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบัณฑิตย์ สวรรค์บรรพต)

- บ.แม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส แดดออก ไม่มีฝน (นายบุญเที่ยง ชุมภูยศ)

- บ.ปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายหลาน จันนะ)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายบู้ นิปะสิกิ)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายธวัชชัย ชินเดช)

- บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสุรชาติ อยู่รอด)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel