กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:06:12
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๕ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๖ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๒๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
FIJI REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา:
USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ๗.๘ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ปากพลวง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสุนันท์ เสนาะถ้อย)

- บ.สระโอ่ง ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ท้องฟ้ามัวเล็กน้อย มีแดดออกเป็นบางส่วน (นายชวิน เอี่ยมชื่น)

- บ.สำนักทอง ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ท้องฟ้าแจ่มใส แดดออก ไม่มีฝน (นายณรงค์ สมรมิตร)

- บ.เจ็ดลูกเนิน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ท้องฟ้าแจ่มใส แดดออก ไม่มีฝน (นายสงเคราะห์ ประจง)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายประวิส อักษรเนียม)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.เขาดิน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายจิน แสงชูทอง)

- บ.ลานกระบือใต้ ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย ท้องฟ้าแจ่มใส แดดออก ไม่มีฝน (นางสังเวียน น้อยผล)

- บ.กกเชียง ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อคืนมีฝนตก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายอรัญ แสนเงิน)

- บ.พุปอง ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายฮอง ทีปะลา)

- บ.กกตาด ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายเหรียญ พรมมา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS