กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:59:04
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๖ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๗ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

                - เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๕๕ เวลา ๑๐.๔๙ น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด ๖.๘ ริกเตอร์
ที่ระดับความลึก ๒๐ กิโลเมตรจากผิวโลก บริเวณ
NEGROS – CEBU REGION, PHILIPPINES ต่อมาได้ปรับขนาดเป็น ๖.๗ ริกเตอร์ ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวตามมาขนาด ๔.๖-๖.๐ ริกเตอร์ จำนวน ๗ ครั้ง (ที่มา: USGS) ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๔๓ ราย และเกิดดินถล่มทับบ้านเรือนประชาชน ในเมืองกุยฮัลแกน มีผู้สูญหายอย่างน้อย ๒๙ ราย กระแสไฟฟ้าดับเกือบทั้งเมือง ถนน สะพาน อาคาร พังเสียหายหลายหลัง (ที่มา : ไอเอ็นเอ็นออนไลน์)

                - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๗.๓๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SULAWESI, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิจะลดลงอีก ๑-๒ องศา ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่งในระยะนี้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๘-๑๒ ก.พ. ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๒-๔ องศา โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.แม่เหียะ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝน (นายไพบูรณ์ กันสิทธิ์)

- บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายแวง แดงเงิน)

- บ.ห้วยกั้ง ต.บ้านด่านลานหอย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว ไม่มีฝน (นายวน ชอบธรรม)

- บ.ใหม่แม่เรวา ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายเสาร์ นาไพรวัลย์)

- บ.ป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝน (นายปัญจะ สังข์เมือง)

- บ.ปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝน (นายชวน ผสม)

- บ.ยางงาม ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายทอน ประสพ)

- บ.กุดหล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายนพดล นิจันทึก)

- บ.โนนกระโดน ต.พญาเรน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายมานะ สะมาลี)

- บ.เขากล้วย ต.บ่อกางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายจรัญ โกมินทร์)

- บ.สวนส้ม ต.เขาส้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝน (นายบุญธรรม สมมิตร)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสัญญา มากวงศ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS