กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลวกง่าม ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:10:20
 
บ.ปลวกง่าม ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝนตก เมื่อวานอากาศดีเช่นกัน_นายชวน ผสม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS