กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่เหียะ ม.2 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสดี มีแดดออก อากาศหนาวในตอนเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:15:43
 
บ.แม่เหียะ ม.2 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสดี มีแดดออก อากาศหนาวในตอนเช้า _นายไพบูรณ์ สนธิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS