FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 8 ก.พ. 2555 09:00:37
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๗ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๘ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๑.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๗.๔๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEGROS – CEBU REGION, PHILIPPINES ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศเวียดนามแล้ว คาดว่าจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ (๘ ก.พ. ๕๕) ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๒-๔ องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป
(ที่มา
: กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ท้องฟ้าแจ่มใสดี มีแดดออก อากาศหนาว และมีหมอกในตอนเช้า (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.แม่หว่างลุ่ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายครองฤทธิ์ เต๋จะพรหมา)

- บ.สันขี้เหล็ก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายแดง กาวิลตา)

- บ.เชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายเติง โหล๊ะคำเครือ)

- บ.โป่งสอ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าแจ่มใส มีอากาศหนาวเย็น ไม่มีฝน (นายสุรินทร์ ท้าวสาย)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ท้องฟ้าแจ่มใส มีอากาศหนาว ไม่มีฝน (นายสมพร วังคีรี)

- บ.ดงป่าเปลือย ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝน (จ.อ.ปัญญา ศรีวงศ์รัตน์)

- บ.เพิ่ม ต.นาแก อ.นายูง จ.อุดรธานี ท้องฟ้าแจ่มใส มีอากาศหนาวตอนเช้าและกลางคืน ไม่มีฝน (นายสมยง ยาแก้ว)

- บ.นาโมง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ท้องฟ้าแจ่มใส มีอากาศหนาวตอนเช้า ไม่มีฝน (นายทองสา สุธรรมราช)

- บ.ใหม่พัฒนา ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย ท้องฟ้าแจ่มใส มีอากาศหนาวตอนเช้า ไม่มีฝน (นายทศพล แสนใจวุฒิ)

- บ.หนองแห้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก (นายเมืองสิงห์ มงคล)

- บ.ท่าเริงรมย์ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นางอิสระ สอนเงิน)

- บ.อ่างผักหนาม ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝน (นายไพฑูรย์ เพิ่มพูล)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ท้องฟ้าสลัวๆ มีแดดอ่อนๆ ไม่มีฝน (นายวิรัตน์ สังขนาด)

- บ.เนินดินแดง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ท้องฟ้าครึ้มๆ มีเมฆเล็กน้อย ไม่มีฝน (นายชูศักดิ์ ศักดิ์จิตรเดชา)

- บ.บางมัน ต.สุขสำราญ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.ท่าหิน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝน (นายอนุวัตร ช่วยนคร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel