กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:50:44
 

  รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๘ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๙ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                                - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๕.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๔.๓๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่ง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นลงในระยะ ๑-๒ วันนี้ สำหรับในช่วงวันที่ ๙-๑๑ ก.พ. คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป จะมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตรในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒.๖ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.พร้าว ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง ท้องฟ้าแจ่มใส มีอากาศหนาว ไม่มีฝน (นายพัด เมืองมา)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาวเย็น ไม่มีฝน (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.นาตอน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายโชติช่วง จันทอง)

- บ.นาฟองแดง ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝน (นายสมาน แก่นจันทร์)

- บ.เผ่าไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าแจ่มใส มีอากาศเย็นตอนเช้าและกลางคืน (นางจำปาศักดิ์ แสงปัญญา)

- บ.ภูปูน ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝน (นางกำไร นันทกุล)

- บ.คลองไทร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาวเย็น ไม่มีฝน (นางกันทิมา อินทร์หอม)

- บ.ปางหัวสาร ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายพูล ขุนหมิ่น)

- บ.ปางขนุน ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายจิระ ขัดสาย)

- บ.บุ่งเตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก (นายสำรวย มากมี)

- บ.ห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ท้องฟ้าครึ้มเล็กน้อย ไม่มีฝน (นายบัญชา บัวผุด)

- บ.ห้างญวน ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ท้องฟ้าครึ้มบางส่วน ไม่มีฝน (นายกมล สุรกิจ)

- บ.หลุมมะนาว ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายญาณภาส วัฒนเกษตรกุล)

- บ.ไทรแก้ว ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสายันณ์ ไทรย้อย)

- บ.นาช๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ท้องฟ้าครึ้ม มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝน (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.ซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส ตอนกลางคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายดำรงค์ บึงกรด)

- บ.หนองบัว ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝน (นางประชิด บรรเทาผล)

- บ.จัดสรร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายฉลวย อ่ำอินทร์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS