FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:27:28
 

  รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                            - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๐.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๗.๓๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามา ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในระยะ ๑-๒ วันนี้ สำหรับในช่วงวันที่ ๑๐-๑๑ ก.พ. คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป จะมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๐.๖ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส (นายวิชาญ พันธุเวศ)

- บ.ท่าน้ำ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสนธยา คูหาวรรณ)

- บ.ธรรมสถิตย์ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน (นายสุชาติ นาคนรินทร์)

- บ.ห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ เช้านี้ท้องฟ้ายังครึ้มอยู่ ไม่มีฝน  (นางรำพึง  ฤทธินานนท์)

- บ.เขาลอย ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายประชน เขี้ยวคู่)

- บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้อากาศแจ่มใส  ไม่มีฝน (นายสนิท หัสกุล)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส (นายประยูร แสนโต)

- บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝน (นางทัศนา ชัยพงษ์)

- บ.ห้วยน้ำเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้มีหมอกเล็กน้อย และท้องฟ้าแจ่มใส (นางปทุมทิพย์ นวนยานัส)

- บ.ท่ามะปรางค์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส มีอากาศเย็น (นายอำนาจ แสนโครต)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ท้องฟ้าครึ้มมาก ไม่มีฝน (นายสมพร วังคีรี)

- บ.เนินสะดวก ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ท้องฟ้าครึ้ม มีแดดออกเล็กน้อย ไม่มีฝน (นายไว้ พามาก)

- บ.ปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝน (นายบรรเจิด ยิ้มมาก)

- รร.บ้านน้ำริน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เช้านี้อากาศเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นางสมศรี ชูรา)

- บ.ห้วยกั้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้มีฝนตกปรอยๆ มีอากาศหนาว (นายวน ชอบธรรม)

- บ.ใหม่ธงชัย ต.ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝน (นายแทน คล้ายกระจ่าง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel