FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:06:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๖๒.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก  เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๐.๓๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  MINDANAO, PHILIPPINES ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

            - วานนี้ (๑๐ ก.พ. ๕๕) เวลา ๒๒.๐๘ น. แผ่นดินไหวขนาด ๔.๐ ริกเตอร์ บริเวณพรมแดนพม่า-ลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ ๕๐ กม. สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นเทือนได้ที่ อ.แม่สาย อ.แม่จัน และ อ.เชียงของ ไม่มีรายงานความเสียหาย

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ๒๘.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ดงมะตื่น ต.แม่ไร อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้อากาศแจ่มใส อากาศหนาวเย็น ไม่มีฝน (นายสุดสาคร ไชยวงศ์)

- บ.ต๊ำพระแล ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายเพ็ญจันทร์ ปวนคำ)

- บ.แฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส มีอากาศเย็น (นายวิน ปันคำ)

- บ.ท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายบุญไทย วังคีรี)

- บ.น้ำทบ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายจันที ศรีบุรินทร์)

- บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายศุภศักดิ์ สมทอง)

- บ.ผาแดง ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้อากาศเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมใจ คำภาโคตร์)

- บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสุรชาติ อยู่รอด)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมอง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝน (นายวิเชียร ถีรพงษ์)

- บ.ปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายวิชิต ปานหิรัญ)

- บ.คีรีกันทร์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายเสรี เจริญภพ)

- บ.ในเขียว ๑ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสัญญา ผกากรอง)

- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายชาญ ชุมบุตร)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel