กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าเหมือดสันติสุข ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_เช้านี้อากาศหนาว ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน จากเหตุแผ่นดินไหว4.0M บริเวณพรมแดนพม่า-ลาว ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:03:14
 
บ.ป่าเหมือดสันติสุข ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_เช้านี้อากาศหนาว ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน จากเหตุแผ่นดินไหว4.0M บริเวณพรมแดนพม่า-ลาว ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายสุคำ วินัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS