กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยงาม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน จากเหตุแผ่นดินไหว4.0M บริเวณพรมแดนพม่า-ลาว ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:05:14
 
บ.ดอยงาม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน จากเหตุแผ่นดินไหว4.0M บริเวณพรมแดนพม่า-ลาว ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นางกมลรัตน์ เซียงหว่อง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS