กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่คำหลังวัด ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน จากเหตุแผ่นดินไหว 4.0 M บริเวณพรมแดนพม่า-ลาว ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:07:26
 
บ.แม่คำหลังวัด ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน จากเหตุแผ่นดินไหว 4.0 M บริเวณพรมแดนพม่า-ลาว ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายจันทร์แก้ว ใจยา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS