กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดงมะตื่น ม.5 ต.แม่ไร อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน จากเหตุแผ่นดินไหว4.0M บริเวณพรมแดนพม่า-ลาว สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:09:29
 
บ.ดงมะตื่น ม.5 ต.แม่ไร อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน จากเหตุแผ่นดินไหว4.0M บริเวณพรมแดนพม่า-ลาว สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้_นายสุดสาคร ไชยวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS