FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
วิทยุชุมชนสหกรณ์การเกษตรนครไทย 94.75MHz ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_ท้องฟ้าครึ้มเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีฝน

วันที่ 11 ก.พ. 2555 15:35:27
 
วิทยุชุมชนสหกรณ์การเกษตรนครไทย 94.75MHz ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_ท้องฟ้าครึ้มเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีฝน  คาดว่าฝนจะตก เมื่อเช้าท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ฝนหยุดตกมาเป็นอาทิตย์แล้ว_นายอานนท์ เกตุสุธรรม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel