กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
วิทยุชุมชนสหกรณ์การเกษตรนครไทย 94.75MHz ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_ท้องฟ้าครึ้มเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 15:35:27
 
วิทยุชุมชนสหกรณ์การเกษตรนครไทย 94.75MHz ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_ท้องฟ้าครึ้มเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีฝน  คาดว่าฝนจะตก เมื่อเช้าท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ฝนหยุดตกมาเป็นอาทิตย์แล้ว_นายอานนท์ เกตุสุธรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS