FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:00:04
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๐.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๒.๕๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัด
นำความชื้นเข้ามาทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ๒๗.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายปัจจะ สังข์เมือง)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้านี้อากาศมืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายอุ่น ชัยมลวงศ์)

- บ.ห้วยโป๊ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัว ไม่มีฝน (นายหวัง กาใจ)

- บ.นาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝน (นายเฉลิม คะย่อน)

- บ.ลานกระบือใต้ ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายสังเวียน น้อยผล)

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส มีแดด (นายอินถา ก้อนจะลา)

- บ.หนองแดน ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายประยงค์ เจริญจิตร)

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายบุญมา อินต๊ะ)

- บ.กระเหรี่ยงน้ำตก ต.คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสะอาด บุญเกิด)

- บ.ห้วยถ้ำ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้อากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายกุศล บุญมาก)

- บ.กล้วย ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายประสิทธิ์ แสนละมะ)

- บ.เผ่าไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายวิชิต แสงปัญญา)

- บ.ป่าหุ่ง ต.หยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัว ไม่มีฝน (นายเสนอ ปินะอินทร์)

- บ.ต้นม่วง ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายบุญทัน ล้อมน้ำ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel