FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:28:51
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

 วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๒.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๕ เวลา ๒๑.๒๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ BABUYAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้   พัดนำความชื้นเข้ามา ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

ข้อควรระวัง : บริเวณประเทศไทยตอนบน ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๓๘.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.เล็ดตอก ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุขวสันต์ ประครองใจ)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลอย ปาคา)

- ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งดี ไม่มีฝน อากาศค่อนข้างอุ่น (นายสืบศักดิ์ บัวทอง)

- บ.ปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็นสบาย (นายพัด หล่ออินทร์)

- บ.ซำนกเหลือง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศดี (นายทูล  เชิดบารมี)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าขมุกขมัว อากาศเย็นสบาย (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.นาบอน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายก่อ เหล็มปาน)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้อากาศดี เมื่อวานเย็นมีฝนตกหนักแต่ไม่นาน (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.ท่าเขา ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้อากาศดี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายถาวร มานะทวี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel