กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:36:20
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

 วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๖.๐๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ BONIN ISLANDS, JAPAN REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็น     กับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามา ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก      เฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

ข้อควรระวัง : ในช่วงวันที่ ๑๗-๑๙ ก.พ. ๕๕ บริเวณประเทศไทยตอนบนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง      และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ๒.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.ดอนมูล ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตกตลอดสัปดาห์ (นายสนิท อินคำ)

- บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกเลย (นายประหยัด อินทอง)

- บ.จอป่าคา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย อากาศยังหนาวเย็นในช่วงเช้า กลางวันอากาศร้อน (นายอภิสิทธิ์ ยอแจะ)

- บ.คลองปลาสร้อย ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร อากาศเย็น มีหมอกหนาเป็นละออง (นายสว่าง คำแก้ว)

- บ.ศรีราชา ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสดี (นายสุวิทย์ ทองสุข)

- บ.บางไต ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ สุประพันธ์)

- บ.ซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายดำรงค์ บึงกรด)

- บ.เขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกเล็กน้อย (นายกิตติศักดิ์ สุรกิจบวร)

- บ.ปางขนุน ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจีระ ขัดสาย)

- บ.โคกนกพัฒนา ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกบ้างเล็กน้อย (นายดอกจวง บุตรโคตร)

- บ.เวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส ปลอดโปร่ง (นายทองคำ เสดวงชัย)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS