กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:54:20
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๒.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๔.๕๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ JAVA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๑๗-๒๐ กพ. ๕๕ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับในช่วงวันที่ ๑๘-๒๐ ก.พ. ๕๕ จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๓-๕ องศา ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.ระนอง ๙.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ห้วยไทรงาม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. เช้านี้ฟ้าสลัวอยู่ (นายบุญมี เวียงอินทร์)

- บ.ฝายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายนุกุล บุญถนอม)

- บ.ระวี ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง (นางละออง เตชะ)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส (นาระพี น้ำจันทร์)

- บ.ลำเลียงใน ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกเล็กน้อย (นางกาญจนา พิพัฒผล)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.ระนอง ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ท้องฟ้าแจ่มใส (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ท้องฟ้าแจ่มใส (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.ปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาวช่วงเช้า  (นายบานเย็น เครือพุก)

- บ.นาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝน (นายเฉลิม คะย่อน)

- บ.ปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก อากาศค่อนข้างร้อน (นายชวน ผสม)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ท้องฟ้าสลัว ไม่มีฝน (นายพิทักษ์ ทองคำสุข)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS