กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:25:12
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕๖.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๒.๔๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA       ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะ ๑-๒ วันนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.กะปง จ.พังงา ๙๙.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ในอ่าว ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายเรวัตร เพ็ชร์แก้ว)

- บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม)

- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช. ๕ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประสิทธิ์ สุดประเสริฐ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๑ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.พรุแด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเสบียง อินทร์แก้ว)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประยูร แสนโต)

- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช. ๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายฉลอง พันธ์นาคิน)

- บ.ท่านา ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปฎิบัติ ประกอบแสง)

- บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจริต แสงทอง)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน (นายสุริยะ เสียงสังข์)

- บ.ผัง ๑๒๐ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายเสียน มูสึกชาติ)

- บ.ในปง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายวุฒิศักดิ์ สุธาราม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS