FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:46:02
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

 วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๐ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๗.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๗.๓๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็น สำหรับภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ส่วนภาคใต้จะมีฝนกระจายในระยะ ๑-๒ วันนี้

อนึ่ง เมื่อเวลา ๐๑.๑๑ น. วันนี้ (๒๐ ก.พ. ๕๕) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๕๒๐ กิโลเมตร ทางตะวันออกของเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดประมาณ ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเริ่มอ่อนกำลังลงโดยเคลื่อนตัวทางตะวันตกอย่างช้าๆ โดยยังไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย   ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด และจะประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๔๕.๗ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๗ มม. (นายนุกูล นุ่นน้อย)

- บ.ทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเนือง สรหงษ์)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.นาใน ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเกษมสุข ท้าวแก้ว)

- บ.หินซอง ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุชาติ กาลกชา)

- บ.เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายณัชพงศ์ชัย ยีรัมย์)

- บ.สองแพรกขวา ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสุนา ดำไธสง)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- กรมทรัพยากรธรณี กำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษ ในระยะ ๑-๒ วันนี้ เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่ของภาคใต้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๘ ก.พ. ๕๕ ที่ผ่านมา
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel