FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:14
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๑ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๗๖.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๓.๕๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

- วานนี้ (๒๐ ก.พ. ๕๕) เวลา ๐๓.๔๘ น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๒.๗ ริกเตอร์ มีศูนย์กลางบริเวณอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนระนอง ซึ่งมีการเคลื่อนตัวตามแนวระนาบ     แบบเหลื่อมซ้าย และจากการประสานข้อมูลความเสียหายในพื้นที่ พบว่า ประชาชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านบางกรักนอก      หมู่ที่ ๙ บ้านบางกรักใน ตำบลโคกเคียน และหมู่ที่ ๓ บ้านท่าจูด ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน โดยขณะเกิดเหตุมีเสียงดังคล้ายระเบิด และเกิดรอยแตกร้าวบริเวณพื้นบ้านของประชาชน จำนวน ๔ หลังคาเรือน และขณะนี้ ทธ. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแล้ว

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณภาคใต้มีฝนลดลงในระยะนี้ อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.กระบี่ ๓๘.๒ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพงษ์ ดำเขียว)

- บ.เขาไม้แก้ว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญยิน ส่งแสงแก้ว)

- บ.ชุมชนกิ่งแก้ว ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางคันธิยา คมกล้า)

- บ.ช่องไม้ดำ ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ อากาศดี ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก (นายแสะมาแร เสะแยนา)

- บ.ผักฉีด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้อากาศดี เมื่อวานช่วงค่ำฝนตกเล็กน้อย (นายประพันธ์ ถิ่นเกาะยาว)

- บ.วังกกแก้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ท้องฟ้าหลัว อากาศหนาวเย็น ไม่มีฝนตก (นายพาท ขวัญแจ่ม)

- บ.สองควน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น อากาศหนาวเย็น ไม่มีฝนตก (นายอำนวย นิยมสุข)

- บ.หนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีหมอกค่อนข้างหนา อากาศหนาวเย็น (นางสุดใจ เขียนสำโรง)

- บ.เชียงสา ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อากาศหนาวเย็นในช่วงเช้า ไม่มีฝนตก (นายสมบัติ ภักดิ์เกษม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel