FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:50:27
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๒ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๔.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๓.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ HOKKAIDO, JAPAN REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า เว้นแต่บริเวณภาคเหนือที่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิลดลงอีก ๑-๒ องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณภาคใต้จะมีฝนลดลงในระยะนี้  

- มีปริมาณน้ำฝนเพียงเล็กน้อยที่ อ.เมือง จ.สงขลา (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

- บ.บูเก็ตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายรอดีน สัสดี)

- บ.ผังปาล์ม ๑ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น เมื่อวานเย็นเหมือนมีละอองฝน (นายสนั่น เกตุแก้ว)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีแดดจัด (นายสมโชค หลานฉิม)

- บ.ลานกระบือใต้ ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย (นางสังเวียน น้อยผล)

- บ.ปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง บางช่วงมีหมอกควันบ้างเล็กน้อย (นายหลาน จันนะ)

- บ.อ่างผักหนาม ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ท้องฟ้าหลัว มีหมอกเล็กน้อย (นายไพฑูรย์ เพิ่มพูล)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายวิชาญ พันธุเวศ)

- บ.พญาเย็น ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีหมอกบางๆ (นายอนุภาพ ตรีประดับ)

- บ.หนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายคงคา แก้ววิเศษ)

- บ.บึงต้นจั่น ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายบุญยง รอดมา)

- บ.เขาพัง ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายปิ่น ดวงสนธิ)

- บ.คลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสันทัด คงทวี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel