กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:25:25
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- รอยแยก : พื้นที่เขานมสาว ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา_วานนี้ (๒๒ ก.พ. ๕๕) เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณี เข้าตรวจสอบพื้นที่ พบว่า รอยแยกมีความยาวตั้งแต่บริเวณกลางเขานมสาวถึงยอดเขา เป็นระยะทางยาวมากกว่า ๑ กิโลเมตร กว้าง ๐.๕ เมตร โดยเป็นรอยแยกที่เกิดขึ้นในหินแปร มิได้เกิดจากแผ่นดินไหวแต่อย่างใด

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๓ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๔.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๕ เวลา ๒๑.๑๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ  KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA          ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณ             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็น   และภาคใต้มีฝนลดลงในระยะนี้  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.สงขลา ๑.๙ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.เจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายหมาดเศษ สันม่าแอ)

- บ.โล๊ะบาหรา ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เช้านี้อากาศดี เมื่อวานเย็นมีฝนตกปรอยๆ (นายสกล ก๊กใหญ่)

- บ.เสาหงษ์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายวรรณี สอนเสม)

- บ.ไทรทอง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายแก้ว พูลเจริญผล)

- บ.ซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายดำรงค์ บึงกรด)

- บ.อ่างใน ต.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายคงคา ตฤณชาติ)

- บ.ท่าคลอง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้อากาศดี ท้องฟ้าโปร่ง (นายวิเชียร ชัยศิริ)

- บ.โพรงจระเข้ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้อากาศดี ท้องฟ้าโปร่ง (นายเจริญ เส็นฤทธิ์)

- บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

- บ.เสลาใต้ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นในช่วงเช้า (นายรักธรรม ราชรักษ์)

- บ.ห้วยทรายทอง ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ช่วงเช้าอากาศเย็น มีหมอกหนา (นางคำสวย ชอบพิมาย)

- บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ช่วงเช้าอากาศหนาว ท้องฟ้าโปร่ง (นายถ่อน สระพล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS