กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:20:23
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๔ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๘.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๒.๒๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนและฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีอากาศ      หนาวเย็นในตอนเช้า อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๒๖-๒๘ ก.พ. ๕๕ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีน   จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง     เป็นแห่งๆ เกิดขึ้นในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๒-๓ องศา   

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี ๗.๘ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ต้นหาร ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายขึม แก้วเก้า)

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวรรณะ บุญประกอบ)

- บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

- บ.ท่าคลอง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมัคร สำนักพงษ์)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง (นายนายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป โถเรศ)

- บ.เขากล้วย ต.บ่อกางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจรัญ โกมินทร์)

- บ.หินกอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายทรงภพ ล้อประเสริฐ)

- บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายศรีไพร พูลผกา)

- บ.ซอย ๑๐ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ เรืองศิ)

- บ.วังประจันใต้ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอารีย์ บูลีดำ)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS