กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:32
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๕ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕๕.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๔.๑๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในระยะนี้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๒๖-๒๘ ก.พ. ๕๕ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆ เกิดขึ้นในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๒
-๓ องศาเซลเซียส

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ๓๙.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ปลายธารรักษา ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายไพจิตร บุญชู)

- บ.เขาน้อย ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางอมรรัตน์ กาโห)

- บ.เขาดิน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางจิน แสงชูทอง)

- บ.ตะปงล่าง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบุญช่วย เขานุกูล)

- บ.เขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายตระกูล สว่างอารมณ์)

- บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง (นายองอาจ เพิ่มทรัพย์)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.ห้วยใหญ่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายถนอม พรหมแก้ว)

- บ.สองแพรก ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจำนงค์ ปลอดขาว)

- บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายปรีชา เกิดสม)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ท้องฟ้าโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายเจริญ ช่วงชูศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS