กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:09
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๖ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๘๓.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๗.๐๗ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณMINAHASA,SULAWESI, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่า จะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในวันนี้ (๒๖ ก.พ.๕๕)
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้น โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๒-๓ องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ
จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ๓๔.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓.เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

- บ.หนองบอน ต.บ่อไร่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นางสาวพรพรรณ สุวรรณทองเหลือ)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุรชาติ อยู่รอด)

- บ.น้ำใส ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมยศ ธรรมวิริยะ)

- บ.คลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง (นายพุธ อ่วมรักษา)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.เขาห้ายอด ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวรพันธุ์ บุญธรรม)

- บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมนึก ปราสาททอง)

- บ.ยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวินัย เพ็งพิศ)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.เขาน้อย ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางอมรรัตน์ กาโห)

- บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS